SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Underhållskit med silikon

Innehåller smörjmedel med silikon (30 ml), smörjverktyg och trasa för rengöring. Rekommenderas till Abilica, Sole Fitness, Masterfit, Master Fitness löpband som ska smörjas med silikon smörjmedel.

Från faktabanken

Silikon

Se även Silikon (TV-program). Silikon, även kallat silikonelaster, är ett samlingsnamn för i grunden oorganiska polymerer som är baserade på kedjor av kisel. Till dessa binds ibland olika slag av organiska rester, det vill säga kolväteföreningar med den allmänna formeln OSiR2 där R symboliserar kolväterester, vanligen metyl-, etyl-, propyl- eller fenylgrupper.

Löpband

Ett löpband är ett motionsredskap som används för att träna löpning eller gång i syfte att öka kondition och uthållighet.