SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Squat Ramp 10 Degree

The Primal Strength Squat Ramps are individual, fully welded squat ramps. The ramps increase your range of motion to improve your squat. The steel ramps have a non-slip grid design and are finished in matte black powder coating.The ramps come in either 10, 20 or 30 degree angles and are easily identified by their laser cut numbers.The individual design means squatters can adjust their stance width.Backed with a lifetime warranty.

Från faktabanken

Squat

Squat är ett fenomen som inträffar när fartyg framförs i grundare vatten eller farleder samt kanaler. Det innebär att fartyget får ett ökat djupgående. Squat uppkommer genom vattnets strömningshastighet och oregelbundna tryck mot skrovet vid gång genom vattnet. Vattenpartiklarna ökar sin hastighet när de passerar utefter skrovet - denna hastighetsökning leder till att det dynamiska vattentrycket runt skrovet ökar. Enligt Bernoullis princip minskar det statiska vattentrycket och fartyget sugs ned mot botten. När fartyget gör fart genom vattnet "släpar" det även med sig vattenpartiklar. Dessa vattenpartiklar hindras att röra sig fritt utmed fartygsskrovet på grund av det friktionsskikt som bildas längs med havsbotten och fartygets undersida. Ju längre akterut man kommer, desto större blir detta friktionsskikt och vattenpartiklarna kommer att tvingas att öka sin hastighet ytterligare. Vattentrycket kommer alltså att minska ju längre akterut man kommer och fartyget får därmed ett ökat akterligt trim. Hur stor Squat-effekten blir är en konsekvens av den fart som fartyget håller. För att minimera Squat-effekten och minska risken för bottenkänning bör man hålla en lägre hastighet.

Ramp

Ramp kan syfta på: Skateboardramp – en konstruktion för extremsport Ramp (TV-program) – ett TV-program för ungdomar från UR Raketramp – en konstruktion för att bestämma startriktning för en raket Elektrisk rampfunktion – en matematisk funktion av tiden Sjösättningsramp – ett slutande plan vid stranden eller i en hamn för sjösättning av båtar

Degree

Degree är ett deodorantmärke från Unilever. Det är den amerikanska versionen av Sure i Storbritannien och Rexona i resten av världen.

Tillbehör

För schacktillbehör se schacktermer.Ett tillbehör är en enhet som är avsedd att användas tillsammans med en huvudprodukt. Utan samtidig tillgång till en huvudprodukt är användningsområdet för ett tillbehör begränsat eller saknas. Ex: Ett tangentbord är ett tillbehör till en stationär dator. Utan dator kan inte tangentbordet användas. Ett hus är i lagens mening ett tillbehör till en fastighet. Kökstillbehör utgörs av kastruller, stekpannor, kaffekokare, visp och andra verktyg, tallrikar, bestick o s v. Reservhjul och takräcke är tillbehör till en bil.