SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Roddhandtag triangel

Roddhandtag - smalt, fast fäste

Från faktabanken

Triangel

Triangeln är en tresidig polygon och en av de grundläggande geometriska formerna. En triangel begränsas av tre räta linjer vars skärningpunkter bildar triangelns hörn. Triangelns hörn betecknas vanligen med A, B, C och motsvarande vinklar med α , β , γ {\displaystyle \alpha ,\beta ,\gamma } . Triangeln kan refereras till som triangeln ABC eller betecknas △ A B C {\displaystyle \triangle ABC} . Sidan a säges vara motstående sida till hörnet A och vinkeln α {\displaystyle \alpha } . Hörnet A sägs vara motstående hörn till sidan a. Semiperimetern är triangelns halva omkrets eller s = 1 2 ( a + b + c ) {\displaystyle \ s={\frac {1}{2}}\left(a+b+c\right)} Artikeln behandlar trianglar i planet; trianglar på sfäriska och hyperboliska ytor har särskilda artiklar.

Tillbehör

För schacktillbehör se schacktermer.Ett tillbehör är en enhet som är avsedd att användas tillsammans med en huvudprodukt. Utan samtidig tillgång till en huvudprodukt är användningsområdet för ett tillbehör begränsat eller saknas. Ex: Ett tangentbord är ett tillbehör till en stationär dator. Utan dator kan inte tangentbordet användas. Ett hus är i lagens mening ett tillbehör till en fastighet. Kökstillbehör utgörs av kastruller, stekpannor, kaffekokare, visp och andra verktyg, tallrikar, bestick o s v. Reservhjul och takräcke är tillbehör till en bil.