Fauna Viltnät Löst

Jakt

Hitta produkter inom kategorin Jakt till rätt pris online. Vi har samlat mängder av kvalitetsprodukter inom Jakt.

Uppslagsordet ”Jaga” leder hit. Jaga är även ett regionalt namn på leken tafatt. Jakt innebär sökning, upp­spårning, förföljande, infångande och dödande av vilt.Avsikten med jakt är varierande – för att få föda, rekreation, päls och läderprodukter, troféer eller för att förebygga skadedjurs skador och olägenheter på grödor, djur och annan egendom, även för att motverka negativ påverkan av främmande arter, samt hindra smittspridning. Även påverkan på fåglars bon och reden samt fångst för till exempel märkning betraktas som jakt. Vanligtvis avses jakt i enlighet med rådande jaktlagar, i motsats till tjuvjakt, som är förföljande och dödande av djur utanför lagens råmärken. Jakt är även ett viktigt element i viltvårdande syfte: att begränsa vissa populationer för att balansera det ekologiska samspelet.

Källa: sv.wikipedia.org

Läs mer

Produkter från Jakt